Kontantersättning och extra resebidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om kontantersättning och extra resebidrag.

Busskort och skolresor för gymnasieelever, Orust kommun

Du kan ansöka som vårdnadshavare för omyndig elev. Myndig elev kan också söka själv med BankID.
Förmyndare kan ansöka, men då krävs intyg.

Du behöver förutom kontaktuppgifter ange uppgifter om skola, avstånd, tid för resa vid mindre än 50 kilometer, samt perioden det gäller och kontonummer för utbetalning.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fullmakt/Intyg (vid företrädare/god man)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa