Inackorderingsbidrag för gymnasieskola - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inackorderingsbidrag gäller för dig som är folkbokförd i Orust kommun och studerar på gymnasieskolan.

Busskort och skolresor för gymnasieelever, Orust kommun

Ansökan

Du kan ansöka som vårdnadshavare för omyndig elev. Myndig elev kan också söka själv med BankID.

Förmyndare kan ansöka, men då krävs intyg.

Du behöver, förutom kontaktuppgifter, ange uppgifter om

  • skola
  • avstånd
  • tid för resa vid mindre än 50 kilometer
  • perioden det gäller och kontonummer för utbetalning.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fullmakt/Intyg (vid företrädare/god man)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa