Inackorderingsbidrag för gymnasieskola - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inackorderingsbidrag gäller för dig som är folkbokförd i Orust kommun och studerar på gymnasieskolan.

Inackorderingsbidrag, Orust kommun

Du kan ansöka som vårdnadshavare för omyndig elev. Myndig elev kan också söka själv med BankID.
Förmyndare kan ansöka, men då krävs intyg.

Man behöver förutom kontaktuppgifter ange uppgifter om skola, avstånd, tid för resa vid mindre än 50 kilometer, samt perioden det gäller och kontonummer för utbetalning.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fullmakt/Intyg (vid företrädare/god man)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa