Lovfritids - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om ditt barn inte har någon plats i fritidshemmet i vanliga fall, men behöver omsorg under lov kan du ansöka om det.

Du behöver ange barnets ordinarie skola, barnet det gäller, samt datum och tider.  En ansökan per barn om det gäller flera barn.

Handläggning

När du gjort din ansökan kommer en handläggare tilldela det till rektor som bedömer och beslutar om ansökan kan beviljas utifrån om det finns plats i fritidshemmet under lovet.

Mer information kring avgifter och övrig information hittar du på vår webbplats.
Fritids, skolbarnomsorg, Orust kommun

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa