Specialkost - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid behov av specialkost av medicinska skäl i förskola och skola ska du som vårdnadshavare inför varje nytt läsår eller vid inskrivning göra en anmälan om ditt barns behov. 

Du behöver använda dig av mobilt BankID för att signera ansökan. Vid delad vårdnad ska båda vårdnadshavare signera ansökan. En ansökan görs per barn eller elev. 

Ansökan om specialkost har tre delar, ansök till en eller flera delar beroende av behov

Specialkost på grund av allergi eller överkänslighet

Här ansöker du om specialkost på grund av allergi eller överkänslighet. Ett läkarintyg eller utdrag ur journal ska bifogas i ansökan. 

Anpassad kost

Här ansöker du om anpassad kost såsom vegetariskt eller annan kost av etiska eller religiösa skäl.

Anpassad kost med anledning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar anmäls inte här utan via skolhälsovården. 

Laktos

Är ditt barn laktosintolerant görs ansökan om laktosreducerad kost eller laktosfritt i denna del. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa