Störning avseende hälsoskydd eller miljö - lämna klagomål

LÄS MER

En anmälan om klagomål enligt miljöbalken kan handla om störningar i inomhusmiljön exempelvis buller eller andra ljudstörningar, lukt, mögel, låg temperatur och bristfällig ventilation i hyresbostäder.

Det kan också handla om miljörelaterade störningar utomhus som exempelvis nedskräpning, läckage av miljöfarliga ämnen och eldning av sopor.

Läs gärna informationen på vår webbplats om inomhusmiljö och miljörelaterade störningar.

Boendemiljö, Orust kommun

Buller och luftkvalitet, Orust kommun

Elda avfall, Orust kommun

Vedeldning, Orust kommun

Tama och vilda djur, Orust kommun

Att tänka på innan du anmäler

Om du väljer att vara anonym kan du inte få någon återkoppling och det kan bli svårt för kommunen att utreda ärendet.

Tänk på att du i flera fall behöver skicka med en störningsdagbok som du fyllt i under minst tre veckor. Du kan antingen fylla i en störningsdagboken digitalt direkt i e-tjänsten eller ladda upp den som en bifogad fil.

Akuta störningar

Observera att om störningen är pågående och akut, exempelvis vid eldning av avfall, kontakta miljöenheten via vårt kontaktcenter på telefon 0304-33 40 00.

Ta kontakt själv

Om du har klagomål bör du i första hand kontakta den som orsakar störningen som då har möjlighet att förbättra situationen. 

Andra typer av klagomål

Om du vill anmäla att någons tomt är ovårdad men det inte finns något omedelbar miljöfara, kontakta byggenheten via vårt kontaktcenter på telefon 0304-33 40 00.

För klagomål som rör grannosämja, djur som far illa eller arbetsmiljöfrågor ska du istället kontakta andra myndigheter så som Polisen, Länsstyrelsens djurskyddsenhet eller Arbetsmiljöverket.

Vad händer sen?

När kommunen har tagit emot ditt klagomål gör våra handläggare en bedömning av om orsaken till besvären ska utredas och åtgärdas. Vi kan även besluta att ärendet lämnas utan åtgärd om störningen bedöms som ringa eller om kostnaden för eventuella åtgärder är orimliga i förhållande till nyttan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa