Bygglov, marklov och rivningslov - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring som kräver lov är det den här e-tjänsten du använder.

Det är bra om du förbereder din ansökan. Kontrollera vilka bestämmelser som finns i ditt område, informera grannarna om det du ska göra och ta fram de handlingar som du ska bifoga din ansökan.

Bygga nytt, ändra eller riva, Orust kommun

Gällande detaljplaner, Orust kommun

Översikt detaljplaner, Karta ArcGIS

Spara din ansökan

Du kan när som helst spara din ansökan i e-tjänsten om du behöver fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle.

Signering med e-legitimation

Ansökan kan skickas in av privatperson, företag och ombud. Oavsett vem som skickar in behöver sökande alltid kunna signera ärendet med e-legitimation. 

För sökande som inte har möjlighet att signera med e-legitimation, vänligen kontakta vårt kontaktcenter för mer information om andra tillvägagångssätt.

Är du berörd av planavgift?

Kommunen kan ta ut en planavgift för att täcka kostnaderna för att ta fram en ny detaljplan eller ändring av detaljplan. Planavgiften tas då ut i samband med beviljat bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad och betalas av den som har ansökt om bygglov. Se vilka fastigheter som berörs av planavgift på vår webbplats.

Vad innebär planavgift?

Om du ansöker om tillstånd för att bygga nytt eller göra tillbyggnader kan det hända att du måste betala en extra avgift för planläggning, utöver den vanliga bygglovsavgiften. Om du har frågor om planavgiften, besök gärna vår webbplats eller kontakta vårt Kontaktcenter.

Planavgift, Orust kommun

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa