Elektronisk faktura - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elektronisk faktura, även kallad e-faktura, levereras till din internetbank. Innehållet i e-fakturan är samma som pappersfakturan. E-fakturan gör betalningarna säkrare, eftersom du inte riskerar att välja fel mottagare eller att ange fel OCR-nummer. 

Anmäla e-faktura

I denna e-tjänst företag och privatpersoner anmäla sig till e-fakturor. Nedan finns information kring nödvändiga uppgifter för att genomföra anmälan.

För företag krävs följande uppgifter:

 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • E-postadress
 • Om företaget har GLN (Global Location Number) eller Peppol-ID
 • Bank-ID för signering.

För privatperson krävs följande uppgifter:

 • För och -efternamn
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Namnet på din bank
 • Om anmälaren av e-faktura inte är fakturamottagare behövs förnamn, efternamn och personnummer 
 • Bank-ID för signering.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa