Dispens från sortering av bygg- och rivningsavfall - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avfall som produceras vid bygg- och rivningsarbete ska sorteras vid den plats där avfallet uppstått. Om du inte omfattas av de generella undantagen men vill samla in avfallet som ett blandat avfall, behöver du söka dispens hos oss. 

Du kan ansöka som privatperson eller företag.

Bygg- och rivningsavfall, Orust kommun

Ansökan

Följande uppgifter behövs för din ansökan:

  • Kontaktuppgifter
  • Faktureringsadress
  • Fastighetsbeteckning
  • Beskrivning av byggnaden
  • Beräknad mängd 
  • Avfallsslag
  • Motivering till dispens
  • Beskrivning på hur avfallet kommer omhändertas.

Avgift

För hantering av din ansökan tas det ut en avgift enligt gällande taxa. Taxan kan du hitta på vår webbplats i kommunens författningssamling.

Författningar, planer och styrdokument, Orust kommun

Logga in med BankID

På Mina sidor kan du följa ditt ärende. Du använder BankID för att logga in och uppgifter fylls i automatiskt.  BankID skaffar du via din bank.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa