Dispens från sortering av matavfall och förpackningar - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Verksamhet som har livsmedels- eller köksavfall ska sortera ut det från annat avfall och hålla det åtskilt. 

Om du inte har möjlighet att sortera ut livsmedels- eller köksavfall, eller om du inte har möjlighet att skilja förpackningarna från innehållet kan du ansöka om dispens från detta.

Avfall och återvinning, Orust kommun

Dispens från sortering av matavfall

Både privatpersoner och företag kan ansöka om denna dispens. Ansökan ska innehålla:

  • Kontaktuppgifter
  • Motivering till varför du ansöker om dispens

Dispens från att skilja förpackningar från innehållet

Det är endast verksamheter som kan ansöka om denna dispens.  Ansökan ska innehålla:

  • Namn på verksamheten
  • Fastighetsbeteckning
  • Adress till verksamheten
  • Beskrivning av verksamheten
  • Vilket eller vilka dispenser du vill ansöka om
  • Motivering till varför du ansöker om dispens
  • Beskrivning på hur du planerar att skilja förpackningar från innehållet efter att ansökningsperioden gått ut

Avgift

För hantering av din ansökan tas det ut en avgift enligt gällande taxa. Taxan kan du hitta på vår webbplats i kommunens författningssamling.

Författningar, planer och styrdokument, Orust kommun

Logga in med BankID

På Mina sidor kan du följa ditt ärende. Du använder BankID för att logga in och uppgifter fylls i automatiskt.  BankID skaffar du via din bank.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa