Anslutning till kommunalt vatten och avlopp - ansökan

LÄS MER

Det är mycket att tänka på om du vill ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du kan ansluta din fastighet genom att du bor inom ett verksamhetsområde, genom att teckna avtal med kommunen eller genom att gå samman med grannar.

Om din fastighet ligger inom ett verksamhetsområde har vi ansvar för att upprätta en förbindelsepunkt i omedelbar närhet av din fastighet.

Om din fastighet ligger utanför verksamhetsområde kan det ändå finnas möjlighet att ansluta, vi skriver i så fall ett avtal med dig. Kontakta oss för att veta om din fastighet kan anslutas.

Om du är intresserad av att få kommunalt vatten och avlopp behöver du skicka in en ansökan till oss via denna e-tjänst och du förbinder dig att rätta dig efter gällande bestämmelser i Orust kommuns ABVA och taxebestämmelser.

Är du redan ansluten eller vill veta vad det finns för ledningar på eller vid din fastighet kan du kolla det hos Ledningskollen.

Beställ underlag, Ledningskollen

Kommunalt vatten och avlopp, Orust kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa