Djurhållning inom områden med detaljplan - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för ansökan om tillstånd för djurhållning inom områden med detaljplan enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Orust kommun. 

Inom område med detaljplan krävs det tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för att få hålla nötkreatur, häst, get får eller svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, eller orm. 

För att kunna handlägga ärendet behöver du ange vilka djur du tänker skaffa och hur många du vill ha. Om du vill ha djur på någon annans fastighet räcker det inte med ett tillstånd från kommunen, du måste också fråga fastighetsägaren om lov.

Djur inom detaljplanerat område, Orust kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, Orust kommun

Avgift för ansökan

Vi tar ut en avgift enligt fastställd taxa för handläggning av anmälan. Avgiften som tas ut framgår av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken antagen av kommunfullmäktige.

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, Orust kommun

Frågor

Om ni har frågor kan ni kontakta handläggare på miljöenheten via kommunens kontaktcenter på 0304-33 40 00 eller kommun@orust.se.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa