Avhjälpandeåtgärd i förorenade områden och byggnader - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sanering eller andra avhjälpandeåtgärder av förorenad områden och byggnader ska anmälas i förväg enligt 28 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, RIksdagen

Anmälan ska skickas in senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Hämta dina företagsuppgifter

Om du fyller i e-tjänsten för ett företag kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Så här hämtas dina företagsuppgifter, Bolagsverket

Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Handläggning

Vi påbörjar handläggningen så snart din ansökan är helt komplett. Om uppgifter saknas kommer vi att begära in kompletteringar. En ansökan som inte kompletteras kan komma att avvisas.

Önskar du hjälp inför din ansökan? Kontakta våra handläggare via vårt kontaktcenter, 0304-33 40 00.

För dig som inte kan använda e-tjänsten

Ring vårt kontaktcenter, 0304-33 40 00 om du exempelvis inte har e-legitimation eller om du har skyddad identitet.

Avgift

Avgift betalas i enlighet med taxa fastställd av kommunen. 
Författningar, planer och styrdokument, Orust kommun

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Situationsplan
  • Eventuella analysprotokoll

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa