Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av trädgårdsavfall - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att tillhandahålla de tjänster som följer av det kommunala ansvaret har vi etablerat ett auktorisationssystem till vilket entreprenörer får ansöka om anslutning. 

Auktorisationen omfattar en icke-exklusiv rätt för entreprenören att ingå avtal om fastighetsnära insamling av trädgårdsavfall och invasiva arter som inte producerats i yrkesmässig verksamhet inom Orust kommun.

Avfall får bara transporteras yrkesmässigt av den som har tillstånd från länsstyrelsen. 

Ansökan ska undertecknas av behörig företrädare för ansökaren. Behörigheten ska kunna styrkas, exempelvis med bevis avseende firmateckning eller skriftlig fullmakt. 

Trädgårdsavfall, Orust kommun

Tre referensuppdrag

Ni ska redovisa tre referensuppdrag för att bevisa att ni har tillräckligt med kompetens och erfarenhet. Referensuppdragen ska

  • ha avsett fastighetsnära insamling av bygg och rivningsavfall eller trädgårdsavfall
  • till någon del ha utförts under det senaste året, räknat från den dag då ansökan lämnas in, och
  • ha utförts avtalsenligt.

Logga in med BankID

På Mina sidor kan du följa ditt ärende. Du använder med fördel BankID för att logga in och uppgifter fylls i automatiskt.  BankID skaffar du via din bank.

Frågor om e-tjänsten

Sektor samhällsutveckling
kommun@orust.se
0304-33 40 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@orust.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa