Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av förpackningsavfall - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Från och med den 1 januari 2024 ansvarar kommunen för insamling av förpackningsavfall från hushåll.

För att tillhandhålla de tjänster som följer av detta ansvar har vi etablerat ett auktorisationssystem till vilket entreprenörer får ansöka om anslutning. 

Auktorisationen omfattar en icke-exklusiv rätt för entreprenören att ingå avtal om fastighetsnära insamling av förpackningsavfall med förpackningsavlämnare inom Orust kommun.

Ansökan ska undertecknas av behörig företrädare för ansökaren. Behörigheten ska kunna styrkas, exempelvis med bevis avseende firmateckning eller skriftlig fullmakt. 

Två referensuppdrag

Ni ska redovisa två referensuppdrag för att bevisa att ni har tillräckligt med kompetens och erfarenhet. Referensuppdragen ska

  • ha avsett fastighetsnära insamling av avfall med renhållningsfordon försett med baklastare
  • till någon del ha utförts under det senaste två åren, räknat från den dag då ansökan lämnas in, och
  • ha utförts avtalsenligt.

Ni ska kunna tillhandhåll korrekt uppmärkta kärl med hjul anpassade utifrån avfallets vikt och volym. Ni ska i ansökan ange kontaktuppgifter till en kontaktperson hos beställaren av respektive referensuppdrag. Vi kan komma att kontakta kontaktpersonerna för att verifiera att lämnade uppgifter är korrekta och att referensuppdragen uppfyller ovanstående krav.

Logga in med BankID

På Mina sidor kan du följa ditt ärende. Du använder med fördel BankID för att logga in och uppgifter fylls i automatiskt.  BankID skaffar du via din bank.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa