Avsäga politiskt uppdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som har ett politiskt uppdrag inom Orust kommun kan skicka in begäran om att avsäga dig politiska uppdrag.

Du kommer fylla i information om

  • vem du är
  • vilken partitillhörighet du har
  • vilka uppdrag du vill avsäga dig
  • vilket datum din avsägelse ska gälla (endast datum som ligger framåt i tiden).

Tjänsten kräver legitimering med BankID.  Saknar du BankID behöver du kontakta nämndsekreterare för att få hjälp med avsägning av politiskt uppdrag.

Frågor om e-tjänsten

Linda Belfrage
linda.belfrage@orust.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@orust.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Att du är förtroendevald politker

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa