Barnomsorg eller skolplats för elev som är folkbokförd i annan kommun - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att kunna nyttja e-tjänsten krävs e-legitimation och det krävs signering av båda vårdnadshavarna.

Alternativ i tjänsten

Det finns tre olika alternativ att välja mellan i e-tjänsten.

Flytta till annan kommun och behålla plats

Eleven ska flytta till annan kommun och vill behålla sin plats i kommunens grundskola eller förskoleklass. Exempelvis om man har lite kvar av läsåret eller av andra skäl som resor eller särskilda behov. 

Ny placering i grundskola

Eleven är folkbokförd i annan kommun och söker ny placering i kommunens grundskola. Exempelvis om man ämnar flytta till kommunen under läsåret, men att barnet inte ska få byta skola under läsåret.

Ny placering i förskola

Barnet är folkbokförd i annan kommun och söker ny placering i kommunens förskola. Exempelvis om man ämnar flytta till kommunen under läsåret, men att barnet inte skall få byta skola under läsåret eller att det passar förälders resmönster till arbete.

Handläggning

Handläggningstiden kan variera då Orust kommun direkt kan bedöma om kommunen har plats att ta emot barnet eller inte. Om det inte finns plats så fattar Orust kommun beslut om avslag direkt. Om Orust kommun har plats behöver kommunen invänta ett yttrande från hemkommun innan beslut eftersom hemkommunen står för kostnaden. Därefter kan Orust kommun bevilja plats.

Vissa regleringar finns exempelvis att en elev har rätt att gå kvar årskurs 9 vid flytt till annan kommun om flytten sker under sista året i grundskolan.

Ansöka eller säga upp plats och ändra schema, Orust kommun

Val av skola, skolval, Orust kommun

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa