Hygienisk behandling, bassängbad och solarium - anmälan eller ändring

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling(där det finns risk för blodsmitta eller annan smitta), bassängbad eller solarier är anmälningspliktiga. Även överlåtelse eller förändrad verksamhet ska anmälas till miljöenheten.

Anmälan till miljöenheten ska göras senast 6 veckor före start. Det är viktigt att anmäla innan ni börjar använda er lokal/verksamhet, annars riskerar ni att få betala en miljösanktionsavgift. 

Exempel på hygieniska verksamheter är fotvård, akupunktur, tatuering, piercing, hudvårdsbehandling och öronhåltagning.

Hygienlokaler, Orust kommun

Hälsoskydd, Orust kommun

Egenkontroll

Lagstiftningens krav på egenkontrollens omfattning beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs, dess storlek och vilka risker det finns med den. För att kunna bedöma vilka risker som finns i er verksamhet behöver ni ha kunskap, bland annat om hur smitta sprids och olika produkters innehåll. Ni ska också känna till vilka lagar och regler som gäller för er verksamhet.

Anmälningspliktig verksamhet är skyldig att ha ett skriftligt egenkontrollprogram. 

Tänk på att egenkontrollen ska vara ett levande dokument och en kvalitetshöjande arbetsmetod där du skapar, följer upp, utvärderar samt förbättrar dina rutiner. Enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll måste punkterna ansvar, rutiner, risker, kemiska produkter, regelbunden kontroll och dokumentation tas upp i egenkontrollprogrammet.

Egenkontrollen kan exempelvis innehålla rutiner för

  • sterilisering och rengöring av instrument
  • städning
  • kemikaliehantering
  • ventilationskontroll
  • avfallshantering 
  • eventuell upplysning till kund.

Avgift

För prövning och handläggning av anmälan tas en avgift ut per löpande timme, enligt Orust kommuns taxa som är antagen av kommunfullmäktige. Taxan finns att läsa på vår webbplats.

Författningar, planer och styrdokument, Orust kommun

Handläggning

Vi påbörjar handläggningen så snart er anmälan är helt komplett. Om uppgifter saknas kommer vi att begära in kompletteringar. En anmälan som inte kompletteras kan komma att avvisas.

Önskar ni hjälp inför er anmälan? Kontakta miljöenheten via vårt kontaktcenter. Kontaktuppgifter finns under Frågor om e-tjänsten.

För dig som inte kan använda e-tjänsten

Kontakta miljöenheten via vårt kontaktcenter, 0304-33 40 00 om du exempelvis inte har e-legitimation eller om du har skyddad identitet.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa