Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För dig som är äldre och är i behov av stöd finns olika typer av stödinsatser så att du kan bo kvar hemma och leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. Ansökan kan du göra om det gäller dig själv eller om du är legal företrädare, vårdnadshavare, ombud, god man eller förvaltare.

Vilket stöd kan du få, Orust kommun

Du kan ansöka om hjälp med följande

  • Hemtjänst
  • Ledsagning
  • Dagverksamhet för dementa
  • Korttidsboende
  • Särskilt boende
  • Biståndsbedömt trygghetsboende
  • Avlastning i hemmet
  • Trygghetslarm
  • Annat, du anger själv vad du behöver hjälp med

Efter att ansökan har inkommit så kommer Orust kommuns biståndshandläggare kontakta dig för att göra en utredning kring ditt behov av bistånd enligt SoL.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa