Miljöfarlig verksamhet - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En anmälan ska göras vid start av verksamheter som har beteckningen C i miljöprövningsförordningen. Anmälan ska också göras om man ändrar en anmälningspliktig (C-verksamhet) eller tillståndspliktig verksamhet (B-verksamhet) så att det påverkar människor eller miljö på ett annorlunda sätt, exempelvis ändrade utsläpp, nya större maskiner, ökad mängd kemikalier eller buller. 

Övertar du en miljöfarlig verksamhet som har tillstånd eller som har anmälts ska du så fort som möjligt upplysa Miljö- och byggnadsnämnden om det. Men det krävs ingen ny anmälan om verksamheten inte förändras.

Miljöfarlig verksamhet, Orust kommun

Bilagor

Du kan behöva följande bilagor beroende på er verksamhet.

 • Situationsplan, karta eller liknande
 • Ritning över verksamheten
 • VA-ritning
 • Kemikalieförteckning
 • Redogörelse för avfallshantering
 • Utsläpp till luft och vatten
 • Egenkontroll, driftstörningar
 • Bullermätning eller bullerberäkning
 • Miljökonsekvensbeskrivning

En kopia av anmälan kommer att skickas till Länsstyrelsen enligt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §25 f.
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Riksdagen

Handläggning och avgift

Anmälan som inte är fullständigt ifylld eller saknar bilagor förlänger handläggningstiden.

All kommunikation med handläggare sker i Självservice. Använd meddelandefunktionen efter att du skickat in ditt ärende för att kommunicera med din handläggare. 

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för prövning av anmälan om miljöfarlig verksamhet. Beloppet bestäms av vilken typ av verksamhet som bedrivs samt dess omfattning. 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Så här hämtas dina företagsuppgifter, Bolagsverket

Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Fastighetsbeteckning
 • Situationsplan eller karta

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa