Redovisning av avloppsanläggning enligt beslut

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Redovisningen innebär att du, när anläggningsarbetet är klart, skickar in denna redovisning till miljö- och byggnadsnämnden för granskning. När alla begärda dokument har inkommit, granskats och godkänts av Miljö- och byggnadsnämnden avslutas ditt ärende genom att vi skickar en bekräftelse till dig. Observera att granskningen inte innebär att nämnden tar ansvar för att anläggningen är helt felfri. Syftet med redovisningen är att kontrollera att tillståndsgiven anläggning har installerats och att villkoren i tillståndet har följts.

Eget avlopp, Orust kommun

Obligatoriska handlingar

Foton på avloppsanläggningen under anläggandet och efter slutförande. Om möjligt ett foto på anläggningen tillsammans med ditt hus.

Övriga handlingar

  • Undertecknat serviceavtal ska laddas upp om anläggningen kräver regelbunden service till exempel minireningsverk.
  • Situationsplan (karta) ska bifogas om anläggningens placering ändrats.

Handläggning i Självservice

All kommunikation med handläggare sker i Självservice. Använd meddelandefunktionen efter att du skickat in ditt ärende för att kommunicera med din handläggare. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa