Gödselspridning - ansökan om dispens

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan gäller dispens från reglerna om miljöhänsyn i jordbruket, som säger att stallgödsel och andra organiska gödselmedel inte får spridas under tiden 1 november – 28 februari.
Djur och lantbruk, Orust kommun

Sprida gödsel, Jordbruksverket

Handläggning och avgift

För hantering av din ansökan tas det ut en avgift enligt gällande taxa. Taxan kan du hitta på vår webbplats i kommunens författningssamling.
Författningar, planer och styrdokument, Orust kommun

Ansökningar som inte är fullständigt ifylld eller saknar bilagor förlänger handläggningstiden.

Hämta dina företagsuppgifter

Om du fyller i e-tjänsten för ett företag kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Så här hämtas dina företagsuppgifter, Bolagsverket

Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Situationsplan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa