Leverans av livsmedel - intresseanmälan

LÄS MER

Är du producent eller leverantör av livsmedel som du vill erbjuda oss att servera i förskola, skola eller äldreboende? För att detta ska vara möjligt måste du ha ett avtal med kommunen. Avtal kan bli till på två olika sätt.

Upphandling och inköp, Orust kommun

Upphandling

För avtalsvärden över direktupphandlingsgränsen (cirka 615 000 kr) sker upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (2016:1146) och annonseras via upphandlingssystemet Visma TendSign.

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, Riksdagen

Alla leverantörer är välkomna att inkomma med anbud under annonseringstiden. Upphandling sker cirka 6 till 12 månader innan det nya avtalet ska börja gälla och annonseras i cirka 30 dagar. Upphandlingen resulterar i avtal som normalt varar i fyra år. Visma TendSign erbjuder bevakningstjänster som hjälper er med aviseringar för de områden ni önskar.

Upphandlingsverktyg, Mercell TendSign

Direktupphandling

För lägre avtalsvärden kan avtal tecknas genom direktupphandling. Vid en direktupphandling ska en jämförelse göras mellan flera aktörer på marknaden så att konkurrensen tillvaratas och kommunens pengar används resurseffektivt.

Direktupphandling kan ske löpande under året. Bedömning görs om leveransen motsvarar verksamheternas behov avseende volym, kvalitet, leveranstid och pris.  Avtal kan tecknas för en kortare period till exempel ett år, en säsong eller enstaka leveranser. Genom att lämna uppgift i intresseanmälan anmäler du intresse för att delta i direktupphandling av livsmedelsprodukter. Du förbinder dig inte till någonting. Anmälan är ett första steg i dialogen med oss.

Obligatoriska uppgifter

  • Möjlig leveransperiod och leveransort 
  • Information om ert företag
  • Information om era produkter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa