Spridning av växtskyddsmedel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Många växtskyddsmedel innehåller miljöfarliga ämnen som är svåra att bryta ned. Ska du använda växtskyddsmedel måste du därför vara säker på att det inte innebär någon risk för människors hälsa eller miljön. För yrkesmässig användning av växtskyddsmedel behöver du i vissa fall göra en anmälan eller söka tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Kemikalieinspektionen (KEMI) måste även ha godkänt det växtskyddsmedel som du avser sprida.

Läs mer om när det krävs anmälan respektive tillstånd för användning på vår webbplats.
Djur och lantbruk, Orust kommun

Bilagor

För att fylla i e-tjänsten behöver ni ha tillgång till

  • Karta över spridningsområdet
  • Säkerhetsdatablad för de kemikalier som ska användas vid spridningen
  • Eventuella certifieringsbevis
  • Eventuellt resultat från MACRO-DB simulering (Gäller för spridning inom skyddsområde för vattentäkt).

Sökande eller utförare

Ni har möjlighet att fylla i e-tjänsten som sökande eller utförare. 

Sökanden gör ansökan

Sökande anger alla uppgifter och signerar.

Utförare gör ansökan, sökanden signerar

Utföraren fyller i alla uppgifter, sparar ärendet under steget "Kontaktuppgifter" och överlåter det till den sökande. En länk skickas till sökandens mejladress som loggar in med E-legitimation och fyller i sina egna uppgifter. När den sökande har signerat skickas ärendet in till kommunen. Dessa instruktioner kommer igen när du sparat ärendet.

Handläggning och avgift

Anmälan som inte är fullständigt ifylld eller saknar bilagor förlänger handläggningstiden.

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för prövning av ärenden om spridning av växtskyddsmedel. Avgiften ska betalas oavsett vilket beslut tillsynsmyndigheten fattar. Avgiften ska även betalas i de fall sökande tar tillbaka sin anmälan. Gällande taxa finns tillgänglig på vår webbplats.
Författningar, planer och styrdokument, Orust kommun

Handläggning i Självservice

All kommunikation med handläggare sker i Självservice. Använd meddelandefunktionen efter att du skickat in ditt ärende för att kommunicera med din handläggare. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Karta över området som omfattas av spridningen
  • Säkerhetsdatablad för de kemikalier som ska användas vid spridningen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa