Planbesked - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vi bedömer ansökan utifrån översiktsplanen, allmänna intressen och behov och tar ställning till om en detaljplaneprocess ska inledas. Beskedet kan vara positivt eller negativt. Ett positivt planbesked garanterar inte att en ny detaljplan kommer att kunna antas.

Söka planbesked, Orust kommun 

Obligatoriska uppgifter och handlingar

Till ansökan behöver du följande uppgifter och handlingar.

  • Fastighetsbeteckning.
  • Fastigheter som berörs.
  • Situationsplan.
  • Ändamål för önskad åtgärd.
  • Huvudsakligt syfte, beskrivning av projektets karaktär och ungefärliga omfattning.

Övriga handlingar

  • Ett skriftligt medgivande från fastighetsägaren om att söka planbesked. Om fastigheten ägs av flera personer krävs medgivande från samtliga. Detta ska bifogas i ansökan och kontaktuppgifter till samtliga fastighetsägare måste anges.

Handläggningstid och avgift

Du betalar alltid en avgift för att ansöka om planbesked. Handläggning av en ansökan om planbesked påbörjas så snart alla efterfrågade uppgifter finns hos kommunen. Det utgår full avgift enligt taxan från den dagen ärendet är komplett och handläggningen startar. Kommunen har fyra månader på sig, från det att handläggningen har startat, att lämna planbesked om inget annat är överenskommit. Planbeskedet är försenat om det inte är klart inom fyra månader eller den tid som är överenskommen. För försenade planbesked utgår ingen taxa och inbetald avgift återbetalas.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Så här hämtas dina företagsuppgifter, Bolagsverket

Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Logga in med BankID

På Mina sidor kan du följa ditt ärende. Du använder BankID för att logga in och uppgifter fylls i automatiskt.  BankID skaffar du via din bank.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa