Upphörande av egensotning på egen fastighet - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som inte längre själv vill ansvara för att sota din fastighet enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor kan anmäla det till oss. Anmälan om upphörande av egensotning innebär att våra upphandlade entreprenör tar över sotningen av fastigheten. 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, Riksdagen

Det är du som lagfaren ägare av fastigheten som anmäler om egensotning ska upphöras.

Kopia på anmälan kommer att skickas till den som utfört sotningen om det inte är lagfaren ägare själv och till den av vår upphandlade entreprenör för rengöring (sotning). 

Brandskydd och sotning, Orust kommun

Logga in med BankID

På Mina sidor kan du följa ditt ärende. Du använder BankID för att logga in och uppgifter fylls i automatiskt.  BankID skaffar du via din bank.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa