Strandskyddsdispens - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan läsa mer om reglerna kring strandskydd på vår webbplats.
Strandskydd, Orust kommun

Du betalar avgift för strandskyddsdispens enligt kommunens fastställda taxa. Taxan kan du hitta på vår webbplats bland kommunens författningssamling.
Författningar, planer och styrdokument, Orust kommun

Skicka ansökan som ombud

Du kan skicka ansökan som ombud för annan privatperson. Ombud behöver då bifoga fullmakt i ansökan. 

Eventuella ritningar

Vissa åtgärder kräver att ritningar bifogas i ansökan. För byggnader krävs fasadritning och för andra åtgärder kan en konstruktionsritning krävas.

Handläggning i Självservice

All kommunikation med handläggare sker i Självservice. Använd meddelandefunktionen efter att du skickat in ditt ärende för att kommunicera med din handläggare. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning eller adress
  • Situationsplan
  • Ritningar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa