Brandfarlig vara - ansökan om tillstånd till hantering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan du börjar fylla i ansökan, läs handboken Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor, utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Handbok - Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor, MSB

Brandfarliga och explosiva varor, Orust kommun

Ansök om 

 • Nytt tillstånd 
 • Förnyelse av tillstånd
 • Övertagande av tillstånd
 • Komplettering av tillstånd
 • Anmälan av ny föreståndare
 • Anmälan av personer med betydande inflytande

Obligatoriska bilagor som ska bifogas i tjänsten

 • Dokument som visar föreståndares kompetens, ansvarsområde och befogenheter
 • Utredning om risker
 • Ritningar över byggnader
 • Karta eller situationsplan
 • Sammanställda rutiner och instruktioner

Övriga bilagor

 • Processbeskrivning av den planerade verksamheten
 • Klassningsplan
 • Om fler än två föreståndare utses kan uppgifterna lämnas i en bilaga

Logga in med BankID

På Mina sidor kan du följa ditt ärende. Du använder BankID för att logga in och uppgifter fylls i automatiskt.  BankID skaffar du via din bank.

Frågor om e-tjänsten

Sektor samhällsutveckling
kommun@orust.se
0304-33 40 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö och byggnadsnämnden
kommun@orust.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa