Explosiva varor - ansökan om tillstånd till hantering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Räddningstjänsten är den myndighet som numera handlägger tillstånds- och tillsynsärenden i Orust kommun i stället för som tidigare Polisen. Detta innebär att om du söker tillstånd för förvärv och innehav, förvaring, handel eller överföring (inom Sverige) av explosiva varor så är det Räddningstjänsten som kommer att hantera din tillståndsansökan.

Vill du söka tillstånd till sprängning och viss användning av pyrotekniska artiklar (till exempel för att anordna större fyrverkerier) så är det Polisen som hanterar de uppgifterna. För att söka tillstånd till gränsöverskridande överföring är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) du ska vända dig till. Det finns olika tillståndstyper att söka för hantering av explosiva varor. Du kan behöva söka flera typer samtidigt, beroende på hur din hantering ser ut.

Brandfarliga och explosiva varor, Orust kommun

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, Riksdagen

Ansök om

 • Förvärv och innehav
 • Förvaring av explosiva varor
 • Handel med explosiva varor
 • Överföring av explosiva varor inom Sverige
 • Godkännande av ny föreståndare

Obligatoriska handlingar

 • Dokument som styrker föreståndarens kompetens och lämplighet
 • Dokument där föreståndarens ansvar och befogenheter framgår

Övriga handlingar

 • Riskutredning
 • Karta (för förråd)
 • Förteckning över förråd
 • Klassningsplan
 • Kopia på certifiering, godkännande från Sprängämnesinspektionen eller annat dokument som visar att förrådet uppfyller kraven

Spara din process

I den här tjänsten kan du välja att spara dina ifyllda uppgifter för att fortsätta vid ett senare tillfälle. Då hittar du ditt sparade ärende på Mina sidor där du loggar in med din e-legitimation.

Logga in med BankID

På Mina sidor kan du följa ditt ärende. Du använder BankID för att logga in och uppgifter fylls i automatiskt.  BankID skaffar du via din bank.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa