Sotning av egen anläggning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), 3 kap. 4 § andra stycket, får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Dispens ges enbart till fastighetsägare, arrendator, dödsbodelägare eller någon i dennes familj i det småhus dispensen avser.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, Riksdagen

Möjligheten att själv sota eller låta någon annan sota sin egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet och inte brandskyddskontrollen.

Brandskydd och sotning, Orust kommun

Lagfaren ägares godkännande

Till en ansökan måste du ha eventuella ägares medgivande. Personerna som är lagfaren ägare behöver signera (godkänna den) med sitt BankID.

Intyg om kompetens

För att få ansökan godkänd ska ägaren styrka, med intyg, sin eller annan anlitad persons kompetens avseende kunskaper om rengöring och om brandskydd.

Logga in med BankID

På Mina sidor kan du följa ditt ärende. Du använder BankID för att logga in och uppgifter fylls i automatiskt.  BankID skaffar du via din bank.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Intyg om genomförd utbildning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa