Kart- och mättjänster - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid ansökan om bygglov ska du lämna in ett kartunderlag som visar vad som är tänkt att byggas samt var på tomten byggnaden ska placeras. Utstakning och lägeskontroll används för att byggnaden ska få rätt placering. 

Kart och mättjänster, Orust kommun

Du kan beställa

  • Nybyggnadskarta
  • Utstakning 
  • Lägeskontroll
  • Primärkarta

Logga in med BankID

På Mina sidor kan du följa ditt ärende. Du använder med fördel BankID för att logga in och uppgifter fylls i automatiskt. BankID skaffar man via sin bank.

Du kan när som helst under processen spara ditt ärende och fortsätta på den vid ett senare tillfälle. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa