Värmepump - anmälan om inrättande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Funderar du på att installera en ytvattenvärmepump, jordvärmepump eller bergvärmepump? Då ska du anmäla det till miljöenheten senast tre veckor innan du påbörjar installationen. Det är alltid den sökande som är ytterst ansvarig för de uppgifter som skickas in och du får inte påbörja arbetet innan du fått beslutet.

Värmepump, Orust kommun

Sökande eller installatör

E-tjänsten kan användas på flera olika sätt beroende på vem som fyller i den. Oavsett metod behöver den som vill ha värmepumpen installerad godkänna att ärendet skickas in. Här listas de olika valen.

Sökanden gör ansökan

Sökande anger alla uppgifter i anmälan, även frågorna som är riktade till installatörsfirma. 

Installatör gör ansökan, sökanden signerar

Installatören fyller i alla uppgifter, sparar ärendet under steget "Sökande" och överlåter det till den sökande. En länk skickas till sökandens mejladress som loggar in med BankID och fyller i sina egna uppgifter. När den sökande har signerat skickas ärendet in till kommunen. Instruktionerna kommer igen när du sparat ärendet.

Installatör eller annat ombud gör ansökan och signerar

Om någon annan än den sökande ska fylla i hela ansökan och signera den krävs en fullmakt från den som vill ha värmepumpen installerad. Det kan vara till exempel en närstående som agerar ombud eller ett företag som erbjuder totalentreprenad för installationen. 

Handläggning i Självservice

All kommunikation med handläggare sker i Självservice. Använd meddelandefunktionen efter att du skickat in ditt ärende för att kommunicera med din handläggare. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning eller adress
  • Tekniska data om anläggningen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa