Överlåtelse av arrende för mark - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du vill överlåta arrende för mark som ägs av oss krävs vårt skriftliga godkännande. Det kan vara vid arvskifte, köp eller annat tillfälle. 

Vi behöver ditt köpekontrakt, gåvohandling eller bouppteckningen som styrker att du är arvinge till nuvarande arrendator eller medgivande från dödsbodelägare för att kunna handlägga ditt ärende. 

För att erhålla och behålla arrende för befintlig sjöbod krävs att arrendatorn

  • är kommunmedlem eller genom köp av fastighet blir kommunmedlem och därigenom förvärvar sjöbod
  • inte innehar arrende för sjöbod på kommunal mark, endast ett per hushåll eller person tillåts.

Överlåtelse av arrende, Orust kommun

Logga in med BankID

På Mina sidor kan du följa ditt ärende. Du använder med fördel BankID för att logga in och uppgifter fylls i automatiskt.  BankID skaffar man via sin bank.

Du kan när som helst under processen spara din ansökan och fortsätta på den vid ett senare tillfälle. 

Frågor om e-tjänsten

Sektor samhällsutveckling
kommun@orust.se
0304-33 40 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@orust.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa