Stöd och service enligt LSS - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som har en funktionsnedsättning och svårigheter att klara ditt dagliga liv kan ansöka om att få stöd och service för att stärka dina möjligheter att leva självständigt och aktivt ta del i samhället. Ansökan kan du göra om det gäller dig själv eller om du är legal företrädare, vårdnadshavare, god man eller förvaltare.

Vilket stöd kan du få, Orust kommun

Du kan ansöka om stöd med följande

  • Personlig assistent eller ekonomiskt stöd till assistans
  • Ledsagarservice
  • Kontaktperson
  • Avlösarservice i hemmet
  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet
  • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
  • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
  • Daglig verksamhet för person i yrkesverksam ålder

Efter att ansökan har inkommit så kommer Orust kommuns LSS-handläggare kontakta dig för att göra en utredning kring ditt behov av insatser enligt LSS.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa