Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att beviljas parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska den sökande på grund av funktionsnedsättning ha väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Den sökandes funktionsnedsättning ska vara bestående i minst sex månader.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, Orust kommun

Två typer av parkeringstillstånd

Det finns två olika typer av parkeringstillstånd, ett för förare och ett för passagerare. Det går inte att kombinera dem.

Tillstånd för förare

  • Den sökande ska på grund av funktionsnedsättning ha väsentliga svårigheter med att förflytta sig på egen hand.
  • Funktionsnedsättningen ska vara bestående i minst 6 månader.
  • Tillståndet är endast giltigt om tillståndsinnehavaren är den som kör fordonet.

Tillstånd för passagerare

  • Den sökande ska på grund av funktionsnedsättning ha väsentliga svårigheter med att förflytta sig på egen hand.
  • Funktionsnedsättningen ska vara bestående i minst 6 månader.
  • Den sökande ska även ha ett tillsynsbehov som gör att den inte kan lämnas ensam, ens för en kort stund, på målpunkten för resan medan föraren parkerar fordonet.
  • Tillståndet får inte användas om passageraren inte är med på resan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa