Tillgång till återvinningscentral - ansökan

LÄS MER

Månsemyr återvinningscentral har ett inpasseringssystem. Du använder ditt körkort eller ett återvinningskort för att komma in. Du som är privatperson och som bor i en fastighet på Orust med sophämtningsabonnemang kan använda ditt svenska körkort för att lämna sorterat grovavfall vid Månsemyrs återvinningscentral, efter att du ansökt om det hos oss. Du med sophämtningsabonnemang har 15 fria besök per kalenderår. 

Månsemyrs återvinningscentral, Orust kommun 

Privatperson

Du kan ansöka om att få ditt körkort kopplat till din fastighet.

Om du inte äger en fastighet

För dig som bor i lägenhet eller i en fastighet som du inte äger kan du ansöka om ett återvinningskort. 

Om du saknar svenskt körkort

För dig som har ett utländskt körkort eller saknar körkort kan du ansöka om separat återvinningskort. 

Företag, verksamheter och föreningar

Företag, verksamheter och föreningar ansöker om separat återvinningskort till återvinningscentralen. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa