Hemtjänst vid tillfällig vistelse i Orust kommun - beställning

LÄS MER

Äldre personer och personer med funktionsnedsättning har enligt socialtjänstlagen rätt att få hjälp under sin tillfälliga vistelse i annan kommun än bosättningskommunen. För att kunna beställa hemtjänst vid tillfällig vistelse krävs att det finns ett beslut om insatser från biståndsenheten i bosättningskommunen. Det är sedan biståndshandläggare i bosättningskommunen som skickar beställningen till Orust kommun genom att använda denna e-tjänst.

Hemtjänst vid tillfällig vistelse i kommunen, Orust kommun

För dig som är biståndshandläggare i bosättningskommunen

Tänk på följande vid beställningen.

 • För att vi ska hinna behandla beställningen bör den ha inkommit till Orust kommun senast fyra veckor innan personens ankomstdatum
 • Beställningen måste vara anpassad för de förutsättningar som den tillfälliga bostaden ger
 • Fakturering sker vid vistelsens slut eller månadsvis vid längre vistelse
 • Debitering sker antingen utifrån hemkommunens beslutade taxa eller enligt VästKoms rekommendationer om "Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun" för de kommuner som ingår i VästKom
 • Trygghetslarm debiteras per påbörjad månad enligt taxa. Utöver det debiteras även 1 timme för installation och 1 timme för avinstallation av larmet
 • Personligt förskrivna hjälpmedel ska tas med till vistelseorten
 • Utredning och beslut ska bifogas beställningen

Följande punkter ska minst framgå i utredning och beslut.

 • Bostadens beskaffenhet
 • Social situation
 • Funktionsnedsättning
 • Resurser och förmågor
 • Hjälpmedelsbehov
 • Individuella beslut och dess omfattning
 • Målsättning med biståndsbeslutet

Det är viktigt att utredning och beslut är anpassat efter förhållandena i vistelsekommunen eftersom de kan skilja sig från bosättningskommunens förhållande och situation. Orust kommun är en populär turistkommun där belastningen inom hemtjänsten ökar framförallt under sommarmånaderna, det är därför av vikt att biståndsbeslutet ligger på så rätt nivå som möjligt i de beställningar som skickas in till oss. Gällande beslut i bosättningskommunen kanske inte är direkt överförbart till de förhållanden som råder i bostaden i Orust kommun.

Hemsjukvård

Observera att beställningar via denna e-tjänst endast gäller insatser och bistånd inom hemtjänst. Om det finns behov av hemsjukvård ska den ansökan skickas separat. Mer information finns på Orust kommuns webbplats.

Hemsjukvård, orust.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation för signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa