Anlägga eget avlopp - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du ska ansöka är det viktigt att du läser på om den anläggning du vill söka för och undersöker förutsättningarna på din tomt. Lägg god tid på att fylla i e-tjänsten korrekt och se till att alla bilagor som krävs finns med. Tänk på att du kan spara och återgå till ansökan vid ett senare tillfälle.

Eget avlopp, Orust kommun

Du kan ansöka om

  • Sluten tank för toalettavlopp
  • Slamavskiljare, markbädd och fosforfälla
  • Slamavskiljare, kemfällning och markbädd eller infiltration
  • Minireningsverk med efterpolering
  • Torrtoalett med eget omhändertagande
  • Avlopp för bad, disk och tvätt (BDT)

Hämta dina företagsuppgifter

Om du fyller i e-tjänsten för ett företag kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Så här hämtas dina företagsuppgifter, Bolagsverket

Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Handläggning

Vi påbörjar handläggningen så snart din ansökan är helt komplett. Om uppgifter saknas kommer vi att begära in kompletteringar. En ansökan som inte kompletteras kan komma att avvisas.

Önskar du hjälp inför din ansökan? Kontakta en avloppshandläggare via vårt kontaktcenter, 0304-33 40 00.

För dig som inte kan använda e-tjänsten

Ring vårt kontaktcenter, 0304-33 40 00 om du exempelvis inte har e-legitimation eller om du har skyddad identitet.

Avgift

En avgift kommer att tas ut för handläggning av din ansökan. Avgiftens storlek är beslutad av Kommunfullmäktige och beror på vilken typ av anläggning du ansöker om. Exempel finns på vår webbplats.

Eget Avlopp, Orust kommun

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa