Orustförslaget - e-förslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du förslag på något du vill förändra eller förbättra i Orust kommun? Orustförslaget är din chans att påverka politiken.  Här kan du skriva ett medborgarförslag och rösta på andras förslag digitalt via vår e-tjänst Orustförslaget. 

Ett förslag är tillgängligt för röstning i 90 dagar efter att det publicerats. Om minst 25 personer röstat på ett aktivt förslag blir det ett ärende till kommunstyrelsen. Förslaget ska behandlas inom 6 månader från och med det att ärendet har skickats vidare för handläggning.

Aktiva Orustförslag 

Avslutade Orustförslag

Skriva förslag

Du som har fyllt 15 år och är folkbokförd i Orust kommun kan skriva ett Orustförslag. Är du under 18 år behöver du din målsmans godkännande. Juridiska personer, föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar får inte lämna förslag.

Ett Orustförslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om. Är du osäker så kontakta gärna oss innan du skriver ditt förslag.

Finns det redan ett liknande förslag kommer ditt inte ett publiceras.

Bryter ditt förslag mot svensk lag, vår riktlinje för e-förslag eller inte berör kommunal verksamhet kan vi inte publicera det. Om ditt förslag inte publiceras kontaktar vi dig och berättar varför.

E-förslag riktlinjer

Rösta på förslag

För att rösta på  Orustförslaget måste du vara folkbokförd i Orust kommun och ha ett BankID.

Synpunkter eller klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på vår service eller tjänster, exempelvis vatten, avlopp, skolor, förskolor eller omsorg kan du anmäla detta på Synpunkter och klagomål.

Synpunkter och klagomål, orust.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa