Bostadsanpassning - ansökan om bidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra anpassningar som är nödvändiga för att din bostad ska fungera i ditt dagliga liv. Till exempel att ta bort trösklar, ta bort badkaret, bredda en dörr eller ordna en ramp vid entrén.

Bostadsanpassning, Orust kommun

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag åt någon annan om du är en fullmaktstagare, god man eller förvaltare. Till ansökan behöver du styrka din behörighet genom att bifoga en fullmakt eller ett registerutdrag. 

Obligatoriska handlingar

  • Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig 
  • Medgivande av fastighetsägare 
  • Nyttjanderättshavares medgivande
  • Kostnadsberäkning

Om din ansökan inte är komplett kommer vi att skicka tillbaka den till dig för komplettering.

Du kan när som helst spara din ansökan och fortsätta vid annat tillfälle.

Logga in med BankID

På Mina sidor kan du följa ditt ärende. Du använder BankID för att logga in och uppgifter fylls i automatiskt.  BankID skaffar du via din bank.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa