Avfallshantering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du ska ta hand om en viss del av ditt avfall behöver du göra en anmälan.
Det kan vara

 • Kompostering av matavfall
 • Uppehåll i den obligatoriska avfallshämtningen
 • Hel befrielse från den obligatoriska avfallshämtningen
 • Ändrade slamtömningsintervaller
 • Dispens för eget omhändertagande av förbrukat material från fosforfälla eller slam

Kompostering, orust.se

Dispens för sopor, latrin och slam, orust.se

Avgift

Du får betala en avgift för handläggningen av ditt ärende, den är beslutat av kommunfullmäktige.

 • Kompostering av matavfall, 1 101 kronor.
 • Uppehåll i den obligatoriska avfallshämtningen, 1 101 kronor.
 • Hel befrielse från den obligatoriska avfallshämtningen, 2 202 kronor.
 • Ändrade intervaller för slamtömning, 2 202 kronor.
 • Dispens för eget omhändertagande av förbrukat material från fosforfälla eller slam varierar i avgift beroende på tidsåtgång och är på 1 101 kronor per timme.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa