Avfallshantering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du ska ta hand om en viss del av ditt avfall själv behöver du göra en anmälan.

Det kan vara

 • Kompostering av matavfall
 • Uppehåll i den obligatoriska avfallshämtningen
 • Hel befrielse från den obligatoriska avfallshämtningen
 • Ändrade slamtömningsintervaller
 • Dispens för eget omhändertagande av förbrukat material från fosforfälla eller slam

Kompostering, Orust kommun

Dispens för avfall, latrin och slam, Orust kommun

Avgift

Du får betala en avgift för handläggningen av ditt ärende, taxan är beslutad av kommunfullmäktige.

 • Kompostering av matavfall: 1 142 kronor.
 • Uppehåll i den obligatoriska avfallshämtningen: 1 142 kronor.
 • Hel befrielse från den obligatoriska avfallshämtningen: 2 284 kronor.
 • Ändrade intervaller för slamtömning: 2 284 kronor.
 • Dispens för eget omhändertagande av förbrukat material från fosforfälla eller slam (varierar i avgift beroende på tidsåtgång): 1 142 kronor per timme.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa