Avfallshantering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du ska ta hand om en viss del av ditt avfall själv behöver du göra en ansökan.

Det kan vara

 • Kompostering av matavfall
 • Uppehåll i den obligatoriska avfallshämtningen
 • Hel befrielse från den obligatoriska avfallshämtningen
 • Ändrade slamtömningsintervaller
 • Dispens för eget omhändertagande av förbrukat material från fosforfälla eller slam.

Kompostering, Orust kommun

Dispens för avfall, latrin och slam, Orust kommun

Avgift

Du får betala en avgift för handläggningen av ditt ärende, taxan är beslutad av kommunfullmäktige.

 • Kompostering av matavfall: 1 229 kronor.
 • Uppehåll i den obligatoriska avfallshämtningen: 1 229 kronor.
 • Hel befrielse från den obligatoriska avfallshämtningen: 2 458 kronor.
 • Ändrade intervaller för slamtömning: 2 458 kronor.
 • Dispens för eget omhändertagande av förbrukat material från fosforfälla eller slam (varierar i avgift beroende på tidsåtgång): 1 229 kronor per timme.

Du betalar grundavgift även vid dispens

Observera att du kommer fortsätta att betala grundavgiften för renhållning även om du fått dispens från hämtning av hushållsavfall.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa