Servering av alkoholdrycker

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök eller anmäl via e-tjänst

Här ansöker företag, förening eller stiftelse om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622).
Du kan också använda e-tjänsten för att anmäla eller ansöka om förändringar eller tillägg i ditt företags befintliga serveringstillstånd.

Alkoholtillstånd för slutet sällskap

Som privatperson har du endast tillåtelse att servera alkoholdrycker till ett slutet sällskap, inte till allmänheten.
Ibland krävs också ett serveringstillstånd. Serveringstillståndet gäller då vid ett enstaka tillfälle, exempelvis på ett bröllop. Läs mer om reglerna på kommunens webbplats.

Tillfälligt serveringstillstånd för slutna sällskap, Orust kommun

Ansök eller anmäl via blankett

Vill du istället göra din ansökan eller anmälan via blankett så kan du kontakta kommunens handläggare för alkoholtillstånd via Orust kommuns växeltelefon.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Så här hämtas dina företagsuppgifter, Bolagsverket

Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Företag, förening eller stiftelse kan använda e-tjänsten för att ansöka om

 • Ett nytt stadigvarande tillstånd
 • Förändring i befintligt stadigvarande tillstånd (exempelvis dryckessortiment, serveringsyta eller serveringstider)
 • Ett tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten
 • Ett tillfälligt tillstånd för servering till slutet sällskap
 • Anmäla servering av endast folköl (klass 2)

Företag, förening eller stiftelse som redan har tillstånd kan också använda e-tjänsten för att anmäla

 • Cateringverksamhet
 • Provsmakning av alkoholhaltiga drycker
 • Kryddning av spritdryck
 • Ändring av serveringsansvarig personal
 • Person i företaget behöver genomföra Folkhälsomyndighetens kunskapsprov
 • Försäljning eller avveckling av restaurang eller serveringsställe
 • Ägarbyte eller annan förändring i bolaget
 • Att bolaget upphör och samtliga tillstånd ska återkallas

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Handlingar som du ska bifoga

Det blir smidigare för dig om du har de handlingar du behöver klara innan du startar e-tjänsten. Om du inte har dina handlingar tillgängliga för tillfället så kan du påbörja ditt ärende men spara det och avsluta det vid ett senare tillfälle.

Exempel på handlingar som företag ska bifoga vid ny ansökan

 • Registreringsbevis från Bolagsverket
 • Ägarförhållanden
 • Köpeavtal och finansiering
 • Ekonomi och budget
 • Dispositionsrätt
 • Ritningar över serveringslokal och eventuell uteservering

Lokala förhållanden i din kommun

En prövningsavgift tas ut vid en ny ansökan och vid vissa andra ärendetyper. Läs mer om serveringstillstånd och avgifter på kommunens webbplats.
Serveringstillstånd för alkohol, Orust kommun

Tänk på att det tar upp till 15 veckor, från det att ansökan är komplett, att få sin ansökan prövad.

Följande behövs för e-tjänsten

 • Du måste ha fyllt 20 år
 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa