E-Förslag

Vindskydd längs vandringsleden Orust Tvärs (och andra natursköna platser)

Status
Beslut taget
Röstning avslutad
2021-03-04
Antal röster
167

Beskrivning
Kommunen har satsat mycket på de fina vandringsleder (och natur- och kulturstigar) som finns i kommunen och rustat upp både lederna och informationstavlor längs dem. Jag saknar dock något som finns längs alla vandringsleder runtom i Sverige - nämligen vindskydd. Både för att kunna stanna och rasta i när man vandrar, men även för att kunna övernatta i. Leden Orust Tvärs till exempel är 4 mil lång och det är få människor som går det på en och samma dag - i alla fall om de ska få ut något av omgivningen de passerar.

Några vindskydd längs leden skulle innebära bland annat följande fördelar (både för kommunens invånare och våra besökare):
- Möjlighet att rasta längs leden och kunna söka skydd undan väder och vind en stund
- Möjlighet till övernattning för vandrare som inte bär med sig tält
- Möjlighet för familjer att göra en utflykt till ett naturområde och utgå från ett vindskydd med eldstad där man till exempel kan grilla lite korv eller äta något annat gott medan man leker och utforskar omgivningen tillsammans.

Jag tror att leden Orust Tvärs (som är den del av Kuststigen) skulle upplevas som mycket mer attraktiv om det fanns övernattningsmöjligheter längs den.

Som en andra del av förslaget tycker jag att Orust kommun ska överväga att bygga vindskydd på ytterligare några natursköna platser i kommunen för att underlätta för personer som vill vistas utomhus. På grund av att så stor del av kommunen (de mest natursköna delarna) består av naturreservat som i de flesta fall tyvärr inte tillåter att man tältar eller campar där så är det väldigt svårt att hitta platser att övernatta på om man vill leva lite friluftsliv här på nära håll. Några vindskydd i natursköna områden skulle hjälpa detta. Rent ekonomiskt är det inte något stort projekt, men hälsomässigt tror jag att man kan göra stora vinster på detta - och även göra det enklare för invånarna att stolt visa upp sin kommun för släkt, vänner och besökare.

Förslagsställare
FREID, THÉRÉSE